نشست هفتگي خوانش كتاب

ارسال شده در تاریخ : يكشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

b.farhang

نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود.

معرفی کتابِ در اسارت فرهنگ

توسط دکتر محسن خلیلی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی

.

‌‌شنبه 21 اسفند 95

کلاس 114

ساعت 12

 .

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار