تقدیر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه از دبير سومين سمينار نظريه عملگرها و كاربردهای آن

ارسال شده در تاریخ :
تقدیر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه از  دبير سومين سمينار نظريه عملگرها و كاربردهای آن

دکتر احمد رضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد از دکتر محمدصال مصلحيان استاد گروه آموزشی ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و دبير سومين سمينار نظريه عملگرها و كاربردهای آن برای برگزاری شایسته این همایش تقدیر کرد.

سومين سمينار نظريه عملگرها و كاربردهاي آن با حضور جمعی از استادان، دانشجويان و پژوهشگران کشور در روز چهار شنبه 18 اسفند ماه 95 در تالار بزرگ نیا در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این سمینار 120 نفرازمتخصصين و دانشجويان كشور، پيرامون موضوعات و محورهاي تخصصي ازجمله: نظريه عمومي عملگرهاي خطي، عملگرهاي خطي خاص به عنوان عضويي از ساختارهاي جبري، گروه ها و نيم گروه هايي از عملگرهاي خطي، عملگرهاي ديفرانسيلي، عملگرهاي غير خطي و خواص آنها، فضاهاي خطي و جبرهايي از عملگرهاي خطي و كاربردهايي از نظريه عملگرها به تبادل اطلاعات پرداختند و همچنین 100 مقاله برای ارائه به صورت شفاهی و 35 مقاله به صورت پوستر در سمینار پذیرفته و ارائه شد.

همچنین آیین اهدای جایزه آنالیز به دکتر علی زمانی از دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر مهدی رستمی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر به طور مشترک با کسب 86 امتیاز از 100 امتیاز از بین 31 کاندیدا موفق شده بودند برگزار شد.

600399

600400

عکس شرکت کنندگان در سمینار

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار