آيين ديد و بازديد نوروزی در دانشكده های دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
آيين ديد و بازديد نوروزی در دانشكده های دانشگاه فردوسی مشهد

آيين ديد و بازديد نوروزی با حضور هيأت رئيسه دانشکده، اعضاء هيات علمی و كاركنان در دانشكده های دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این مراسم پس از سخنان مسئولان دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، علوم ، علوم اداری و اقتصادو دانشکده مهندسی در خصوص برنامه ها و اقدامات انجام شده در سال 1395 و ارائه برنامه های سال 1396 ضمن تقدير از زحمات و خدمات همكاران پذیرایی انجام شد .

egh.2

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

egh.1

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

ad.1

دانشکده  ادبیات و علوم انسانی

ad.2

 دانشکده  ادبیات و علوم انسانی

ol.1

دانشکده عاوم

ol.3

  دانشکده عاوم

ol.2

  دانشکده عاوم

m.1

دانشکده  مهندسی 

m.2

دانشکده  مهندسی  

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار