ديدار رئيس بنياد ملی نخبگان خراسان رضوی با رئيس دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
ديدار رئيس  بنياد ملی نخبگان خراسان رضوی با رئيس دانشگاه فردوسی مشهد

در اين ديدار كه در روز سه شنبه 15 فروردين ماه 1396 در دفتر رياست دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد آقای دكتر احمدی زاده رئيس جديد بنياد ملي نخبگان استان خراسان رضوی گزارشی از آخرين وضعيت اين بنياد در استان را ارائه نمود.

سپس  آقايان دكتر هاشمي معاون آموزشي و دكتر بهرامي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد انتظارات جامعه دانشگاهي از بنيباد ملي نخبگان و معاونت علمي و فناوری رياست جمهوري را تشريح نمودند.

در پايان اين ديدار دكتر كافي رئيس دانشگاه فردوسي مشهد ضمن ابراز خرسندي از انتصاب دكتر احمدي زاده به رياست بنياد ملی نخبگان خراسان رضوي به  نقش و جايگاه  دانشگاه فردوسي مشهد در تعليم و پرورش استعدادهاي برتر و نخبگان  اشاره نمود و از آمادگي دانشگاه فردوسي مشهد براي همكاري بيشترو صميمانه  با بنياد ملي نخبگان خراسان رضوي به عنوان نماينده معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در اين استان خبر داد.

پيگيري طرح هاي پيشنهادي به ستاد هاي معاونت علمي رياست جمهوري، استفاده از همه ظرفيت جوائز تحصيلي بنياد ملي نخبگان و تعريف طرح هاي كلان در دانشگاه فردوسي مشهد به ويژه در حوزه محيط زيست و استفاده از ظرفيت هاي پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد براي انجام پروژه هاي كاربردي بنياد ملي نخبگان از جمله محور هاي مورد تاكيد در اين ملاقات بود.

700020_1

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار