سخنرانی علمی با عنوان پارادوكس كشاورزی فارياب و محدوديت منابع آب

ارسال شده در تاریخ :
سخنرانی علمی با عنوان پارادوكس كشاورزی فارياب و محدوديت منابع آب

ششمين سخنرانی از مجموعه سخنرانی های تخصصی در دانشكده كشاورزی با عنوان پارادوكس كشاورزي فارياب و محدوديت منابع آب  با هدف ترويج و استقرار نظامهاي كشاورزي پايدار و استراتژيك، گسترش و معرفي فناوريها و علوم نوين و برتر در اين عرصه در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

در این سخنرانی که توسط دكتر كامران داوري، استاد گروه آموزشي مهندسي آب دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در روز دوشنبه 21 فروردین ماه 1396 از ساعت 12 در محل سالن ويدئو كنفرانس، ساختمان تحصيلات تكميلي دانشكده كشاورزي، انجام می شود ضمن ترويج و استقرار نظامهاي كشاورزي پايدار و استراتژيك، گسترش و معرفي فناوريها و علوم نوين و برتر در اين عرصه به معرفي توانمنديها و مهارتهاي علمي و دانش اساتيد برجسته، با رويكرد و هدف گذاري كلان و راهبردي آن می پردازد.

پوستر در ابعاد بزرگتر

paradox

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار