نصب شبکه موقت لرزه نگاری در محل وقوع زلزله خراسان توسط دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
نصب شبکه موقت لرزه نگاری در محل وقوع زلزله خراسان توسط دانشگاه فردوسی مشهد

بدنبال وقوع زلزله 6:1 ريشتري 16 فروردين ماه 1396 ، در شمال شرق فريمان كه باعث لرزش نسبتا شديد و هراس مردم در شهر مشهد نيز شد، روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد گفتگويي با دكتر سيدكيوان حسيني رئيس مركز تحقيقات زمين لرزه شناسي دانشگاه فردوسي مشهد انجام داد. كه وي در اين گفتگو اظهار داشت:

زمين لرزه يك پديده طبيعي است كه در نتيجه آزاد شدن ناگهاني انرژي تجمع يافته در پوسته زمين در طول گسل هاي فعال حاصل از حركات صفحات تكتونيكي ايجاد مي گردد.

وي پيرامون قابل پيش بيني بودن زلزله گفت: واژه پيش بيني يك واژه خطير است چون بعضي از افراد كه تخصص كافي ندارند وارد اين بحث شده و مسائلي را به عنوان پيش بيني مطرح مي كنند كه كاملا اشتباه است. پيش بيني دقيق از نظر علمي غيرممكن بوده و تا آنچه تا كنون به علت نوع رفتار زمين و پيدايش زلزله ما در بحث هاي تخصصي مطرح مي كنيم احتمال وقوع زلزله مي باشد نه پيش بيني كه در اذهان افراد عادي است. به عبارت ديگر پيش بيني دقيق بزرگي و زمان و مكان وقوع يك زلزله امكان پذير نمي باشد. ولي از جانب ديگر با استفاده از علوم زلزله شناسي، زمين شناسي و ژئودزي مي توان مكان و زمان زلزله را با احتمال مطرح كرد.

در علم زلزله شناسي پيش بيني وقوع يك زلزله فقط در يك فاصله زماني كوتاه امكان پذير گرديده است كه اين زمان تنها در حد چند ثانيه مي باشد. شايد تصور شود كه چند ثانيه چه سودي خواهد داشت ولي اين چند ثانيه مي تواند بسيار حياتي باشد.

ما مي توانيم در اين چند ثانيه حياتي شبكه برق، گاز، آب، حركت قطارها و مترو و ... را كه عمدتا عوارض و خسارات زلزله را افزايش مي دهند قطع كرده و صدمات جانبي را كمتر كنيم.

اما دانش جديد زلزله شناسي سعي دارد تا بازه جغرافيايي و زماني احتمال وقوع زلزله را محدودتر و دقيقتر كند.

دكتر حسيني در ادامه درباره خدمات و امكانات مركز تحقيقات زمين لرزه شناسي دانشگاه فردوسي مشهد بيان كرد: اين مركز يك مركز بسيار مهم در شرق كشوردر خصوص مطالعات زلزله است. اين مركز داراي يك شبكه لرزه نگاري با 11 ايستگاه پيشرفته مي باشد كه در سرتاسر خراسان نصب گرديده اند كه با استفاده از داده هاي جمع آوري شده مطالعات خوبي انجام داده شده است. در سراسر دنيا و در كشورهاي پيشرفته مانند آمريكا و ژاپن داشتن يك شبكه لرزه نگاري از اهميت بالايي برخوردار است.

در ايران سه شبكه لرزه نگاري بسيار مهم در حال فعاليت مي باشند كه عبارتند از:

شبكه لرزه نگاري دانشگاه فردوسي مشهد

شبكه لرزه نگاري پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي

و شبكه لرزه نگاري ژئوفيزيك دانشگاه تهران

اين سه شبكه كل ايران را از نظر لرزه نگاري پوشش مي دهند كه در اين ميان وظيفه اصلي اعلام زلزله ها بر عهده شبكه لرزه نگاري ژئوفيزيك دانشگاه تهران مي باشد.

ايستگاه هاي لرزه نگاري ما در شبكه لرزه نگاري دانشگاه مجهز به يكي از پيشرفته ترين حس گرهاي لرزه اي هستند. حس گرهاي مذكور از نوع باند پهن بوده كه قادر به دريافت زلزله هاي دور و زلزله هاي نزديك مي باشند.

hosiyni

دكتر حسيني رئيس مركز تحقيقات زمين لرزه شناسي دانشگاه فردوسي مشهد  به عنوان رئيس تنها مرجع علمي مطالعات زلزله در استان در خصوص زلزله اخير اظهار داشت:

منطقه خراسان و خراسان رضوي مثل عمده مناطق ايران تحت خطر زلزله است و هيچ گريزي از آن نيست. عمده مناطق ايران به دليل قرار گرفتن در روي كمربند زلزله خيز در خطر زلزله است. در بخش هاي مختلف ايران ميزان خطر مختلف مي باشد مثلا در بخش هاي غرب و جنوب غرب كشور در راستاي زاگرس به طور مرتب زلزله داشته و لذا بزرگي زلزله هاي حادث شده عمدتا زياد نبوده و مخرب نيستند. اما درشمال غرب زاگرس و يا منطقه البرز يا شرق ايران يا در منطقه كپه داغ نيروهاي درون زمين بيشتر جمع مي شود و آزاد شدن آن زمان بيشتري مي برد در نتيجه زلزله بزرگتري رخ مي دهد. مطالعه تاريخي زلزله ها نيز مفيد بوده زيرا به ما نشان مي دهد كه تجمع اين انرژي ها در اين مناطق چقدر است و چون پديده جمع شدن انرزي و ازاد سازي انرزي ها يك پديده دوره اي به شمار مي آيد مطالعه زلزله هاي تاريخي در بازه هاي سي يا صد ساله و يا حتي هزار ساله به ما در محاسبه احتمال وقوع زلزله كمك مي كند.

وي در ادامه افزود در منطقه شمال شرق كشور كه شهر مشهد بعنوان يكي از مهمترين شهر هاي آن محسوب مي گردد، زلزله هاي بزرگي در طول تاريخ رخ داده است كه مي توانند مجددا نيز تكرار گردند. ما نميتوانيم از زلزله فرار يا با آن مقابله كنيم بلكه بايد با آن زندگي كنيم. به عبارت ديگر ما بايد خودمان را با زلزله سازگارنماییم.

براي سازگار شدن با اين پديده طبيعي بايد در درجه اول اطلاعات و آگاهي خود را نسبت به آن بالا برده و پديده زلزله و علت وقوع آن را بشناسيم. پس از آن مقاوم سازي ساختمانها از اهميت بالايي برخوردار است. اگر ساختمانها در برابر زلزله مقاوم سازي شوند ديگر ما نگراني از زلزله نخواهيم داشت. زمين لرزه اخير ما را هشيار كرد تا براي آمادگي در مواجهه با آن برنامه ريزي و اقدامات لازم را به مرور انجام دهيم.

وي همچنين اظهار داشت: زلزله 6 ريشتري يك زلزله بزرگ به شمار نمي آيد و معمولا زلزله هاي ولي متاسفانه چون سازه هاي ما مقاوم نيستند تاثير آن زياد و شدت زلزله بالا خواهد بود.

در اين منطقه ما پتانسيل زلزله هاي با بزرگي كمتر از 7 را داريم اما به سمت غرب استان كه پيش مي رويم احتمال وقوع زلزله هاي بزرگتر بيشتر مي گردد.

دكتر حسيني رئيس مركز تحقيقات زمين لرزه شناسي دانشگاه فردوسي مشهد در خصوص اقدامات صورت گرفته در رابطه با زلزله اخير گفت: پس از وقوع هر زلزله اي بايد بدانيم كدام گسل مسبب اين زلزله است . در اين زلزله اخير هم براي اينكه متوجه شويم چه گسلي مسبب اين زمين لرزه بوده يك شبكه محلي لرزه نگاري با فاصله كم در محل نصب كرديم تا بتوانيم روي پس لرزه ها مطالعه كنيم و در نتيجه با تعيين موقعيت پس لرزه ها مي توانيم به موقعيت و وضعيت گسل مسبب اين زلزله دست يابيم كه انشاالله بزودي اعلام خواهيم كرد.

 

.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار