تصوير صحيح آرم دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
تصوير صحيح آرم دانشگاه فردوسی مشهد

از آنجا كه آرم سازماني هويت رسمي يك نهاد و سازمان به شمار مي آيد،  استفاده از تصوير آرم صحيح دانشگاه فردوسي مشهد در كليه انتشارات چاپي و الكترونيكي اعم از نشريات، كتب، تراكت، بروشور، وب سايت و غيره الزامي مي باشد.

متاسفانه در برخي از موارد به دليل نا آگاهي استفاده كنندگان، آرم دانشگاه دستخوش تغييراتي در طرح و نوشته شده و روي اقلام چاپي يا تنديس ها به شكل ناصحيح استفاده گرديده است.

لذا براي اطلاع كليه افراد، ادارات و نهادهاي وابسته به دانشگاه فردوسي مشهد و خارج از آن و استفاده شكل صحيح آرم دانشگاه فردوسي مشهد در انتشارت خود، تصوير زير ارائه گرديده است

 

.

آرم صحیح دانشگاه فردوسی مشهد جهت استفاده 

ARM.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار