انتخاب عضو هیئت علمی دانشگاه در کمیته هدف گذاری هیأت بین الدول تغییر اقلیم (IPCC)

ارسال شده در تاریخ :
انتخاب عضو هیئت علمی دانشگاه در  کمیته هدف گذاری هیأت بین الدول تغییر اقلیم (IPCC)

دکتر محمد بنایان استاد گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان عضو کمیته هدف گذاری هیأت بین الدول تغییر اقلیم (IPCC) انتخاب شد.

پیرو درخواست هیأت بین الدول تغییر اقلیم (IPCC) با محوریت سازمان جهانی هواشناسی (WMO) و بخش تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCC) از کشورهای عضو، مبنی بر معرفی محققین حوزه های مرتبط با تغییر اقلیم برای تهیه ششمین گزارش ارزیابی (AR6) و گزارش های تخصصی زیر مجموعه آن، با پیشنهاد سازمان هواشناسی کشور به عنوان رابط ملی هیأت، دکتر محمد بنایان استاد گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان عضو کمیته هدف گذاری ششمین گزارش ارزیابی انتخاب شد.

لازم به ذکر است گزارش ارزیابی تغییر اقلیم در فواصل زمانی پنج ساله توسط هیأت بین الدول تغییر اقلیم با محوریت سازمان جهانی هواشناسی (WMO) و بخش تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCC) و با حضور نمایندگان تعدادی از کشورها تهیه می شود. در همنی راستا، پنجمین گزارش ارزیابی (ARS) تهیه شده از سوی IPCC مبنای تصمیمات مهم پیمان تغییر آب و هوای پاریس قرار گرفت که جمهوری اسلامی ایران نیز از متعاهدین آن است کنفرانس پاریس از هیأت درخواست کرده است تا ششمین گزارش ارزیابی تغییر اقلیم ((AR6 تهیه کنند و به کنفرانس متعاهدین ارائه دهد.

و در همین رابطه با پیشنهاد سازمان هواشناسی کشور به عنوان رابط ملی هیأت، دکتر محمد بنایان استاد گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان عضو کمیته هدف گذاری ششمین گزارش ارزیابی انتخاب شد.

اولین نشست این کمیته با حضور دکتر محمد بنایان از تارخ 11 الی 15 اردیبهشت ماه 1396 در کشور اتیوپی برگزار می شود.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار