معرفی کتاب : فیلسوفان هیتلر

ارسال شده در تاریخ : سه‌شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۶

b.h.f

نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود!

شناختِ کتابِ هفته / کتاب‌خوانیِ هفتگی

کتاب : فیلسوفان هیتلر

نوشته‌ی ایوون شرات

ترجمه‌ی حسین کاظمی یزدی، تهران: نشر رایزن،1395

دکتر محسن خلیلی

‌‌شنبه 2 اردیبهشت ماه 96، کلاس 209، ساعت 12

.

.

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار