طراحی طرح سازمانی تفصيلی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد

ارسال شده در تاریخ :
طراحی طرح  سازمانی تفصيلی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد

پيشنهاد طرح مطالعاتي-اجرايي سازمانی تفصيلي دانشگاه فردوسی مشهد توسط مديريت منابع انسانی و تحول سازمانی دانشگاه تدوين گرديد.

اين طرح در تاريخ 20 فروردین ماه 1396 مورد تصويب هيئت رييسه دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفت و مراحل اجرايي آن آغاز شد .

در اين طرح‏، واحدهاي سازماني در سطوح بعدي و هم چنين ساختار دانشكده ها، پژوهشكده ها و ساير واحدها تعيين مي گردد. علاوه بر تعيين واحدهاي سازماني و مشاغل از طريق گروه بندي وظايف جاري و جديد، شرح ماموريت واحدها، شرح وظايف مشاغل و تعداد متصديان موردنياز هر شغل تعيين خواهد شد.

طراحي سازمان تفصيلي به منظور هماهنگي با تغييرات راهبردي لازم و پيش نياز فعاليت هايي چون طراحي شرايط احراز مشاغل و سيستم جذب، اصلاح نظام جبران خدمات كاركنان‏‏، بازطراحي نظام ارزيابي عملكرد و غيره مي باشد كه اين خود حاكي از ضرورت و اولويت اين طرح مي باشد.

لازم به ذكر است آخرين طرح سازمانی تفصيلي مصوب دانشگاه فردوسی مشهد مربوط به سال 1370 مي باشد.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار