كسب عنوان نخست دانشجويان دكتری غيرايرانی توسط دانشجوی دانشكده علوم رياضی

ارسال شده در تاریخ :
كسب عنوان نخست دانشجويان دكتری غيرايرانی توسط دانشجوی دانشكده علوم رياضی

در مراسم جشن برگزيدگان سومين جشنواره فرهنگ ملل در دانشگاه فردوسی مشهد، آقای ماجد جبار سعدان ال عثمان ازكشور عراق و دانشجوی بين المللی دكتری رياضی دانشكده علوم رياضی دانشگاه فردوسي مشهد، با معدل19:38 حائز رتبه اول دربين دانشجويان دكتری غيرايرانی دانشگاه فردوسی مشهد شد.

ماجد جبار سعدان ال عثمان درگفتگو با خبرنگار روابط عمومي دانشگاه ، اظهار داشت: من ايران را براي ادامه به تحصيل انتخاب كردم، چون يك كشورپيشرفته است و در ادامه افزود: دانشگاه فردوسي مشهد بهترين دانشگاه است.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار