نشست خبری کارگاه آموزشی بین المللی مدیریت خشکسالی و کنترل بیابان زائی در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
نشست خبری کارگاه آموزشی بین المللی مدیریت خشکسالی و کنترل بیابان زائی در دانشگاه فردوسی مشهد

نشست خبری کارگاه آموزشی بین المللی مدیریت خشکسالی و کنترل بیابان زایی صبح روز سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 با حضور دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر مویدی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی برگزار گردید.

در این نشست دکتر کافی ضمن اشاره به مشهد 2017 و دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مرجع علمی این رویداد بین المللی اظهار داشت کارگاه مدیریت خشکسالی و کنترل بیابان زایی از جمله کارگاه هایی است که همه سال توسط مرکز علم و فناوری کشورهای جنبش عدم تعهد در زمینه های علمی برگزار می گردد. وی با توجه به جایگاه علمی ایران و دانشگاه فردوسی مشهد، همچنین ویژگیهای منطقه ای خراسان به عنوان یک منطقه کم آب و خشک را از دلایل اصلی برگزاری این کارگاه در مشهد و دانشگاه فردوسی مشهد برشمرد.

وی هدف از این کارگاه ها و نشست های بین المللی را تبادل تجربیات و تحقیقات موفق میان کشورها خصوصا کشورهایی که از نظر اقلیمی وجوه مشترکی با ایران دارند بیان کرد و افزود در این کارگاه از 22 کشور از کشورهای درحال توسعه شرکت می نمایند که 5 سخنران ویژه به عنوان دانشمندان متخصص در حوزه خسکسالی و بیابان زایی به شمار می آیند. همچنین نتایج این کارگاه به صورت قطع نامه و همچنین در قالب کتاب ارائه خواهد شد.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد درادامه افزود: مساله خشکسالی مساله بسیار مهمی است که می تواند منشاء بسیاری از معضلات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی و بهداشتی باشد. وی مهاجرت و حاشیه نیشینی در شهرها، بیکاری و اشتغال به مشاغل کاذب را ازجمله عواقب بحران خشکسالی در منطقه خراسان دانست.

دکتر کافی منظور از مدیریت خشکسالی را چگونگی زندگی کردن با پدیده خشکسالی دانست و گفت آنچه به عنوان مدیریت خشکسالی مطرح می گردد مدیریت شرایط زندگی با آن است و هدف از کنترل بیابان زایی جلوگیری از پیشروی بیابانها و کاهش خسارات ناشی از خشکسالی می باشد.

دکتر مویدی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی نیز درباره این کارگاه اظهار داشت : همکاری دانشگاه فردوسی مشهد با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در کنار هم می تواند نقطه قوتی برای حضور در عرصه های علمی بین المللی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی باشد. وی با اشاره اهمیت مساله خشکسالی در کشور ایران و خصوصا استان خراسان افزود: 37درصد اراضی دنیا را بیابان تشکیل می دهد. این در حالی است که یک سوم اراضی ایران بیابان بوده و از نظر طبقه بندی اقلیمی 35 درصد کشور اقلیم خشک به شمار می آید و همین امر یکی از دلایل برگزاری این نشست در ایران و مشهد می باشد.

وی وضعیت ذخایر آبی استان را بحرانی دانسته و گفت: فقط 5 شهرستان استان خراسان رضوی از نظر اقلیمی نیمه خشک بوده و همچنین اظهار داشت 85 درصد از منابع آب استان از آبهای زیرزمینی تامین می شود و این رقم در کل کشور 50 درصد و در دنیا 20 درصد می باشد.

وی درمورد کارگاه مدیریت خشکسالی و کنترل بیابان زایی گفت: این اولین بار است که با تلاشهای دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ، مرکز علم و فناوری کشورهای جنبش عدم تعهد یک کارگاه بین المللی در ایران و در مشهد برگزار می نماید.

لازم به ذکر است این کارگاه از تاریخ 1 تا 3 خرداد ماه 1396 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار