پنجمین نشست معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها ، پژوهشگاهها و پارک های علم و فناوری منطقه 9 کشور در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
پنجمین نشست معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها ، پژوهشگاهها و پارک های علم و فناوری منطقه 9 کشور در دانشگاه فردوسی مشهد

پنجمین نشست معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه 9 کشور در روز چهارشنبه 13 اردیبشهت ماه 96 ، در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

دکتر بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد ضمن خیر مقدم به میهمانان حاضر در جلسه، با اشاره به ضرورت تشکیل جلسه به منظور تصمیم گیری در خصوص تاسیس آزمایشگاه ملی در کشور ، ضمن توضیح سیاست های وزارت عتف ، به تشریح مدل پیشنهادی دانشگاه فردوسی مشهد پرداخت.

سپس دکتر مهارتی مدیر برنامه بودجه و نظارت راهبردی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد اقدامات انجام شده و جزئیات فعالیت های مرتبط به طرح ملی ماموریت گرایی که مسئولیت آن بر اساس ابلاغ وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به دانشگاه فردوسی مشهد محول گردیده است ، را تشریح نمود.

در پایان این نشست دکتر بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد به ابهامات حاضران در خصوص طرح آزمایشگاه ملی پاسخ داد و توضیحاتی را در این زمینه برای حاضران ارائه نمود.

700170

700168

700169

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار