معرفی کتاب هفته

ارسال شده در تاریخ :

esarat

نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود!

شناختِ کتابِ هفته / کتاب‌خوانیِ هفتگی

دولتی در اسارت توهم

کره‌شمالی؛ دولت پارانویایی

نوشته‌ی پاول فرنچ

ترجمه‌ی محمدحسین باقی، تهران: سرایی،1395

دکتر محسن خلیلی

‌‌شنبه 22 اردیبهشت 96 ، کلاس 209، ساعت 12

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار