كشت گلخانه ای (كشاورزی متمركز) بدليل ويژگی های خود از جاذبه بيشتری بخصوص بين فارغ التحصيلان بخش كشاورزی برخوردار است.

ارسال شده در تاریخ :
كشت گلخانه ای (كشاورزی متمركز) بدليل ويژگی های خود از جاذبه بيشتری بخصوص بين فارغ التحصيلان بخش كشاورزی برخوردار است.

نشست پژوهشگران ، اساتيد ، دانشجويان و علاقمندان موضوعات مرتبط با  كشاورزي بويژه توليد و كشت گلخانه اي ، كاربردهاي انرژي هاي تجديد پذير درتوليد و فرآوري محصولات گلخانه اي  و ارتباط آن با پايداري اقتصاد و توليد كشاورزي ،سلامت ، اشتغال  و استمرار حيات اكوسيستم و محيط زيست در روز دوشنبه 18 ارديبهشت ماه 1396  در سالن ويدئو كنفرانس ساختمان تحصيلات تكميلي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.

اين نشست هشتمين سخنراني از مجموعه سخنرانيهاي علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد بود كه توسط دكترمحمد حسين عباسپور فرد ، استاد گروه آموزشي مهندسي مكانيك بيوسيستم  دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد تحت عنوان "چشم انداز كاربرد انرژيهاي تجديد پذير در گلخانه هاي ايران "ايراد شد.

دكتر محمد حسين عباسپورفرد ، استاد گروه آموزشي مهندسي مكانيك بيوسيستم ، دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در نشست پژوهشگران ، اساتيد ، دانشجويان و علاقمندان موضوعات مرتبط با  كشاورزي  بويژه توليد و كشت گلخانه اي ، كاربردهاي انرژي هاي تجديد پذير درتوليد و فرآوري محصولات گلخانه اي  و ارتباط آن با پايداري اقتصاد و توليد كشاورزي ،سلامت ، اشتغال  و استمرار حيات اكوسيستم و محيط زيست اظهار داشت : كشت گلخانه اي كه از آن بعنوان كشاورزي متمركز نيز ياد مي شود بدليل ويژگي هاي منحصر بفرد خود از قبيل داشتن محيط بهتر در مقايسه با كشاورزي متعارف (گرما، سرما، گرد وخاك) از جاذبه بيشتري بخصوص بين فارغ التحصيلان بخش كشاورزي برخوردار است. بگونه اي كه از اين جهت تا حدودي مي تواند به بخش هاي ديگر نظير خدمات و صنعت  نزديك باشد ، مناسب است كه دست اندر كاران كشاورزي علمي و بهره ورانه و متصديان اشتغال جوانان به اين خصيصه آن و جاذبه اي كه براي تحصيلكردگان دانشگاهي توجه كنند تا  اشتغال جوانان از سوئي و اشاعه انرژيهاي پاك و تجديد پذير از سوي ديگر ، تحقق يابد.

 دكتر محمد حسين عباسپور فرد  در ابتدا اظهار داشت : كشت گلخانه اي كه از آن بعنوان كشاورزي متمركز نيز ياد مي شود بدليل ويژگي هاي منحصر بفرد خود از قبيل داشتن محيط بهتر در مقايسه با كشاورزي متعارف (گرما، سرما، گرد وخاك ) از جاذبه بيشتري بخصوص بين فارغ التحصيلان بخش كشاورزي برخوردار است. بگونه اي كه از اين جهت تا حدودي مي تواند به بخش هاي ديگر نظير خدمات و صنعت نزديك باشد. علاوه براين مزاياي ديگري مثل عملكرد زياد در واحد سطح ، بالا بودن راندمان مصرف آب، كنترل بهتر آفات و امراض اين جاذبه را مضاعف نموده است.

وي اضافه نمود : از طرف ديگر سطح زير كشت مورد نياز كم براي راه اندازي كسب وكار (دو تا سه هزار متر مربع) سبب شده است تا احداث گلخانه يكي از اميد بخش ترين راه حل ها در بخش كشاورزي (كه از نقطه نظر منابع آب و خاك تحت فشار است) براي ايجاد اشتغال باشد. با اين وجود پرورش گياهان بصورت گلخانه اي عموماً نيازمند تامين انرژي براي گرمايش و سرمايش در زمانهاي خارج از فصل كاشت مي باشد. در كشور ما بدليل وجود منابع قابل توجه انرژي هاي فسيلي، استفاده از اين منابع سهل الوصول ترين روشها است كه هم اكنون مورد استفاده قرار مي گيرد.

همچنين وي گفت : با اين وجود مصرف بي رويه اين منابع در كشور سبب گرديده است كه بخش عظيمي از سرمايه گذاري ها جهت فرآوري و تامين اين فرآورده ها مصرف گرديده، بطوري كه اگر نرخ مصرف به ميزان كنوني ادامه يابد در سال هاي آتي علي رغم داشتن منابع عظيم فسيلي بدليل محدوديت در سرمايه گذاري، تامين انرژي كشور دچار اختلال خواهد شد. علاوه براين سهم بالاي ايران در گرمايش جهاني و آلودگي هاي شديد زيست محيطي ناشي از مصرف سوخت هاي فسيلي سبب گرديده است كه توجه به راههاي كم كردن مصرف و از جمله استفاده از منابع انرژي تجديد شونده در كشور مدنظر قرار گيرد.

اين استاد دانشگاه در بخش پاياني سخنان خود ضمن برشمردن ويژگي هاي منابع مختلف انرژي هاي تجديد پذير، چالش هايي كه استفاده از آنها در گلخانه وجود دارد و مورد توجه و برجسته شده اند را مورد بحث و بررسي قرار داد و اضافه نمود اينها مواردي است كه اگر به آنها توجه نشود استفاده از منابع تجديد پذير در گلخانه محقق نخواهد شد. چالش هايي كه هم اكنون نيز وجود داشته و اجازه استفاده موثر از انرژي هاي تجديد پذير را در بخش هاي مختلف از جمله كشاورزي و صنعت گلخانه داري را نمي دهد.

وي هدف اصلي از اين سخنراني را بيان اين مسئله مهم و طرح سئوال دانست كه: علي رغم" توجيه ناپذيري اقتصادي"در استفاده از انرژي هاي تجديد پذير ، چه بايد كرد تا ما نيز همراه با جامعه جهاني به سرمايه گذاري در اين بخش بپردازيم  تا  آنگاه كه منابع فسيلي در كشور بپايان برسد افسوس فرصت هاي از دست رفته را نخوريم

شايان ذكر است كه در انتهاي اين سخنراني به سوالات حاضران پاسخ داده شد.
      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار