بازديد دبيرانجمن مديران صنايع استان خراسان رضوی از واحدهای فناور مستقر در مراكز رشد دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
بازديد دبيرانجمن مديران صنايع استان خراسان رضوی از واحدهای فناور مستقر در مراكز رشد دانشگاه فردوسی مشهد

دبيرانجمن مديران صنايع استان خراسان رضوی از مراكز رشد دانشگاه فردوسي مشهد و شركت هاي فناور مستقر درآن بازديد كرد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه ، مهندس اميرمهدي مرادي دبير انجمن مديران صنايع استان پس از بازدید در نشستي كه  در روز سه شنبه 19 ارديبهشت ماه1396 دردفتر رييس مراكز رشد دانشگاه فردوسي  مشهد شرکت نمود و در این نشست به لزوم  توسعه همكاري دو بخش صنعت و دانشگاه تاكيد كرد .

مهندس موسوي  با اشاره به اينكه در حال حاضر30 واحد فناوردر مركز رشد علوم انساني و  80 واحد فناوردر مركزرشد واحدهاي فناوري  حضور دارند افزود: مراكز رشد در كشوربا هدف تبديل دانش به محصول و خلق ثروت فعاليت مي كنند ومراكز رشد دانشگاه فردوسي مشهد  ظرفيت هاي خوبي در حوزه هاي ايده پردازي، نوآوري،  وتوليد محصول وخدمت در فناوريهاي نرم و سخت دارد وتعامل و انتقال تجربه از صنعت به شركت هاي دانش بنيان كمك موثري به رشد و توسعه اين شركتها خواهد نمود.

دبيرانجمن مديران صنايع استان ضمن بازديداز مراكز رشد دانشگاه فردوسي  ، طي نشستي با فعاليت واحدهاي فناور مستقر در اين مراكز در خصوص زمينه هاي همكاري انجمن صنايع با واحدهاي فناور به بحث و تبادل نظر پرداخت.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار