معرفی کتاب هفته

ارسال شده در تاریخ :

book.96.2

نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود!

شناختِ کتابِ هفته / کتاب‌خوانیِ هفتگی

کی‌ بود کی بود؟

چرا و چگونه اشتباهاتمان را توجیه می‌کنیم؟

نوشته‌ی کرول تَوریس و الیوت اَرونسِن

ترجمه‌ی سما قرایی، تهران: نشر گمان،1395

دکتر محسن خلیلی

‌‌شنبه 30 اردیبهشت 96 ، کلاس 209، ساعت 12

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار