ميزگرد شاهنامه در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
ميزگرد شاهنامه در دانشگاه فردوسی مشهد

جلسه ميزگرد شاهنامه روز يكشنبه، ۲۴ ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ در تالار رجايی دانشكده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزارشد.

در اين جلسه كه دكتر محمد جعفر ياحقي، مدير قطب علمي فردوسي و شاهنامه، دكتر علي رواقي، دكتر علي اشرف صادقي و دكتر ابوالفضل خطيبي از فرهنگستان زبان فارسي، دكتر عبدالغفور آرزو از كشور افغانستان، دكتر نعمت ييلدروم از كشور تركيه و استادان و دانشجويان زبان و ادبيات فارسي حضور داشتند، مسائلي درباره تكوين زبان فارسي، زبان فارسي و شاهنامه، گسترش فرهنگي و جغرافيايي زبان فارسي و زبان فارسي و هويت مطرح شد.

اين جلسه با روند پرسش و پاسخ صورت گرفت و نكته هاي تازه اي از سوي استادان زبان فارسي بررسي شد.

این خبر تکمیل خواهد شد.

800005

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار