نمايشگاه تازه های نشر خريداری شده از سی امين نمايشگاه كتاب تهران

ارسال شده در تاریخ :
نمايشگاه تازه های نشر خريداری شده از سی امين نمايشگاه كتاب تهران

نمايشگاه تازه هاي نشر خريداري شده از سي امين نمايشگاه كتاب تهران در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد بر پا شده است.

آثار و تأليفات موجود در اين نمايشگاه بيش از 700 عنوان كتاب در موضوعات تخصصي الهيات و با هزينه اي بالغ بر 20 ميليون تومان خريداري شده است که اين كتابها پس از پايان نمايشگاه، جهت فهرست نويسي به مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد منتقل خواهد شد.

لازم به ذكر است اين نمايشگاه تا 4 خرداد در محل كتابخانه دانشكده الهيات و معارف اسلامی جهت بازديد دانشگاهيان داير خواهد بود.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار