تکمیلی - سومين نشست شورای معاونين اداری و مالی منطقه 9 آموزش عالی كشوردر دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
تکمیلی - سومين نشست شورای معاونين اداری و مالی منطقه 9 آموزش عالی كشوردر دانشگاه فردوسی مشهد

سومين نشست شوراي معاونين اداري و مالي موسسات آموزش عالي منطقه 9 كشور با حضور دكتر عسگريان معاون اداري، مالي و مديريت منابع، دكتر رخشاني مهر مدير كل نظارت بر طرح هاي عمراني، دكتر ميرزا بزرگ مدير كل دفتر برنامه بودجه و تشكيلات وزارت علوم تحقيقات و فناوري ، دكتر كافي رئیس دانشگاه ، دكتر باباخاني معاون اداري و مالي دانشگاه فردوسي مشهد و معاونين اداري و مالي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي منطقه 9 كشور روز پنجشنبه 4 خرداد ماه 1396 در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.

در اين نشست دكتر محمد كافي رئيس دانشگاه فردوسي مشهد ضمن خير مقدم به میهمانان، سالروز آزادسازي خرمشهر را تبريك گفته و از حماسه حضور مردم در انتخابات 29 ارديبهشت ماه قدرداني نمود. ايشان با توجه به متفاوت بودن نيازهاي دانشگاه ها با در نظر گرفتن پارامترهاي متفاوتي نظير قدمت، فضاي فيزيكي در اختيار و ... دانشگاه ها و همچنين كمبود اعتبارات تخصيصي و عوايد اختصاصي، تلاش جهت تخصيص بودجه مورد نياز وزارت عتف را امري دشوار دانست و در اين زمينه براي دكتر عسگريان معاون اداري و مالي وزارت عتف آرزوي موفقيت نمود.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد همچنین بازنشسته شدن نيروهاي باتجربه و كاردان و عدم به كارگيري نيروي كارشناسي جديد و توانمند را با توجه به تكاليف جديد ابلاغي به دانشگاه ها، يك چالش جدي دانست و در ادامه به ساختار جديد دانشگاه و همچنين تجربه برنامه محوري دانشگاه فردوسي مشهد اشاره نمود.

دكتر باباخاني معاون اداري و مالي دانشگاه فردوسي مشهد ضمن خوشامدگويي و تشكر از حضور مهمانان گرامي و تبريك حماسه انتخابات 29 ارديبهشت، پيرامون مشكلات بودجه دانشگاه ها و راهكارهاي افزايش آن ، تلاش براي ايجاد منابع مالي مستقل و پايدار در راستايركاهش وابستگي به اعتبارات دولتي، دلايل كاهش درآمدهاي اختصاصي دانشگاه ها و هدفمند بودن افزايش حقوق كاركنان و نيز تخصيص بهنگام اعتبارات هزينه اي و نيز اعتبارات تعمير، تجهيز و محوطه سازي مطالبي را بيان داشت.

دكتر عسگريان معاون اداري و مالي وزارت علوم تحقيقات و فناوري در این نشست ضمن تشكر از ميزباني دانشگاه فردوسي مشهد، در خصوص راهكارهاي جذب بودجه براي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور، بررسي بندها و تبصره هاي قانون بودجه و تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط توسط دانشگاه ها به منظور برنامه ريزي و مديريت بهتر بودجه و اعتبارات، عوايد اختصاصي دانشگاه ها، مباحث رفاهي اعضاء هيات علمي و كاركنان، تغيير صندوق اعضاي هيات علمي و مسائل مربوطه، پاداش هاي پايان خدمت مباحثي را مطرح نمود . همچنين توجه به شركت هاي دانش بنيان و فعاليت در زمينه مذكور را از جمله اقدامات ضروري و مهم پارك هاي علم و فناوري دانست. در ادامه معاونين اداري و مالي منطقه 9، پيرامون مباحث مطرح شده مطالبي را بيان و نقطه نظرات خود را ارائه نمودند.

دكتر رخشاني مهر مدير كل نظارت بر طرح هاي عمراني وزارت نيز در خصوص رشد اعتبارات عمراني، بودجه هاي عمراني سال 1396، نحوه تنظيم قراردادها و نحوه پرداخت به پيمانكاران، اوراق صكوك، اعتبارات تعمير و تجهيز و ايجاد مديريت سبز و همايش هاي بين المللي در دانشگاه ها مطالبي را بيان داشتند.

دكتر ميرزا بزرگ مدير كل دفتر برنامه بودجه و تشكيلات وزارت به لزوم توجه به اقتصاد دانشگاه ها و جذب دانشجويان، بررسي و ارائه راهكارهاي افزايش بودجه و مديريت هزينه، اصلاح آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيات علمي و تبديل وضعيت كاركنان اشاره نمودند.

اين نشست با طرح پرسش و پاسخ از سوي اعضاي حاضر در اين نشست و توضيحات دكتر عسگريان معاون اداري و مالي وزارت ، دكتر رخشاني مهر مدير كل نظارت بر طرح هاي عمراني وزارت علوم و دكتر ميرزا بزرگ مدير كل دفتر برنامه و بودجه و تشكيلات وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري پايان يافت.

800092

800098

800097

800096

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار