برگزاری دوره آموزشی کاربست مدیریت دانش و یادگیری سازمانی ویژه مدیران و پرسنل قطار شهری مشهد در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری دوره آموزشی کاربست مدیریت دانش و یادگیری سازمانی ویژه مدیران و پرسنل قطار شهری مشهد در دانشگاه فردوسی مشهد

دوره آموزشی کاربست مدیریت دانش و یادگیری سازمانی ویژه پرسنل قطار شهری مشهد در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد مستقر در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دوره آموزشی کاربست مدیریت دانش و یادگیری سازمانی توسط دکتر مجتبی کفاشان عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی و مدیر کالج آموزش های آزاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی در قالب دوره های آموزشی کالج دانشگاه ویژه پرسنل قطار شهری مشهد در روز چهارشنبه 3 خرداد به مدت 4 ساعت در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار