نشست مسئولین دفتر شهید فهمیده وزارت دفاع با رئیس و مدیران دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
نشست مسئولین دفتر شهید فهمیده وزارت دفاع با رئیس و مدیران دانشگاه فردوسی مشهد

مسئولین دفتر شهید فهمیده وازرت دفاع در خراسان رضوی در روز شنبه 6 خرداد 96 با دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و معاون پژوهش و فناوری و جمعی از مدیران دانشگاه دیدار کردند. در این نشست که به منظور مرور عملکرد و همکاری های دوجانبه میان دانشگاه و وزارت دفاع انجام گرفت مهندس زارع مسئول دفتر شهید فهمیده گزارشی از عملکرد این دفتر ارائه نمود.

وی همچنین مباحثی را در بخش های ظرفیت سنجی منطقه ، سازماندهی و مدیریت دانش و همچنین فرصت سازی برای سازمان های دفاعی مطرح نمود. وی طی گزارشی از اقدامات مشترک میان وزارت دفاع و وزارت علوم تحقیقات و فناوری نام برد که از جمله این اقدامات در اختیار قرار دادن 600 نفر نیروی امریه به دانشگاه ها، انتقال دانش به صنایع دفاع استان، توسعه و تقویت تعاملات و کارگروه عتف صنایع استان می باشند.

دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست ضمن تقدیر از نوع نگاه و باور وزارت دفاع به توانمندی های علمی داخلی دانشگاه ها نقش دفتر شهید فهمیده را در انتقال دانش از دانشگاه ها به بخش صنعت دفاعی و از صنعت دفاعی به جامعه بسیار مهم قلمداد کرد.

در ادامه این نشست نیز به مباحثی پیرامون وقف علم و فناوری پرداخته شد که در آن اهمیت ترویج و فرهنگ سازی و تبلیغات اعم از تبلیغات محیطی و تبلیغات مجازی در بسترهای ارتباطی ایجاد شده مورد تاکید قرار گرفت. دکتر کافی در این نشست به عنوان ترویج سنت حسنه حمایت از وقف علم و فناوری در این امر خیرخواهانه مشارکت نمود.

در پایان این جلسه از زحمات دکتر مجتبی جودکی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان نماینده دانشگاه در ارتباط و تعامل با دفتر شهید فهمیده تقدیر به عمل آمد.

800107

800108

800110

800109

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار