انتصابات جدید در حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
انتصابات جدید در حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

در احکام جداگانه ای که از سوی دکتر کامران داوری معاون فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد ناصربرفرازی به عنوان معاون مديريت فرهنگي و فعاليت هاي داوطلبانه دانشگاه و محمود صنعتی به عنوان رئيس امور عمومي حوزه معاونت فرهنگي - اجتماعي و دانشجويي دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شدند.

در این احکام ذکر شده است: اميد است بر اساس رويكرد اعتدالي و برنامه محور معاونت  فرهنگي – اجتماعي و دانشجويي و نيز با هماهنگي كامل با مدير محترم فرهنگي و فعاليت هاي داوطلبانه در انجام وظايف و مسئوليت هاي محوله موفق باشيد.

لازم به ذکر است آقای محمود صنعتی پبش از این سرپرستی  امور خوابگاه های  دانشگاه فردوسی مشهد را بر عهده داشتند.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار