انتصاب دكتر زهرا طبيبی به عنوان رئيس مركز مشاوره و توانمند سازی دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دكتر زهرا طبيبی  به عنوان رئيس  مركز مشاوره و توانمند سازی دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر محمد كافی، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمی دكتر زهرا طبيبی دانشيار گروه آموزشی روانشناسی دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي را به سمت رئيس مركز مشاوره و توانمند سازي دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است :

با عنايت به مراتب تعهد، تجربه و شايستگي هاي سركار عالي و بر اساس پيشنهاد معاون محترم فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به عنوان “رئيس مركز مشاوره و توانمندسازي دانشجويان” دانشگاه منصوب مي شويد.

اميد است اين مركز بر اساس ساختار جديد، در ايجاد دانشگاهي با نشاط و سلامت، اثرگذار تر از قبل فعاليت نمايد./

لازم به ذکر است :  دكتر زهرا طبيبی دانشيار گروه آموزشی روانشناسی دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسی مشهد مي باشد.

ایشان دارای دكتراي روانشناسی، گرايش رشد، از دانشگاه لینکلن، انگستان می باشد و مولف بيش 50 مقاله در مجلات فارسی و انگلیسی و ملی و بین المللی است که مقالات بین المللی ایشان بیش از 160 بار در مقالات بین المللی ISI دیگر نقل شده است.

دکتر طبیبی سابقه حضور و ارائه مقاله در حدود 30 کنفرانس داخلی و خارجی را دارد.

همچنین از سوابق اجرايي ایشان، سرپرستی هسته کارآفرینی دانشگاه فردوسي مشهد از اردیبهشت ماه 1386 تا مهرماه 1386، مدیریت کلینیک روان شناسی بالینی و مشاوره دانشجویی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد از مهرماه 1386 تا شهریور 1393 ، دبیر کمیته انضباطی دانشگاه فردوسی مشهد، از اردیبهشت 1393 تا مهر 1395، عضو مرکز پژوهشی علوم شناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد از 1392 تاکنون، همکاری با سازمان بهداشت جهانی WHO در برنامه Mentor- VIP جهت گسترش مهارتهای علمی ضروری برای مطالعه در حوزه پیشگیری از حوادث و خشونت و انجام تحقیقات در زمینه بهبود ایمنی کودکان در ایران از مهرماه 1387 تا مهرماه 1388، عضو کمیته علمی همایش ملی "یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت"، همایش بین المللی "آموزش و یادگیری غیررسمی"، همایش ملی "کتابخانه های آموزشگاهی: پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرآیند یادگیری-یاددهی"، همایش "خانواده، دانشجو و دانشگاه" و همایش استانی "ازدواج و رضایتمندی زناشویی" ، عضو کمیته برنامه ریزی درسی گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی به مدت دو سال و داور نظام پیشنهادهای دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1386 می باشد .

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار