مدير گروه آموزشی مهندسی شيمی دانشگاه فردوسی مشهد در سمت خود ابقا شد

ارسال شده در تاریخ :
مدير گروه آموزشی مهندسی  شيمی  دانشگاه فردوسی مشهد در سمت خود ابقا شد

در حکمی که از سوی دكتر كافی، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد صادر شد، دكتر علی احمدپور استاد گروه آموزشی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسي مشهد با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت مدير گروه آموزشی مهندسی شيمی دانشگاه فردوسی خود ابقا شد.

در این حکم آمده است:

به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده مهندسي، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به عنوان  مدير گروه آموزشي مهندسي شيمي اين دانشكده ابقاء مي شويد.

توفيق شما را از خداوند متعال خواستارم.

لازم به ذکر است دكتر علی احمدپور استاد گروه آموزشی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسي مشهد می باشد که چاپ 3 كتاب تاليف و يك كتاب ترجمه همچنین چاپ و ارائه بیش از 105 مقاله در نشريات معتبر خارجي و داخلي و شركت و ارائه مقاله در بیش از 130 كنفرانس خارجي و داخلي و انجام بيش از 40 پروژه پژوهشي كاربردي صنعتی را در کارنمامه خود دارد.

لازم به ذکر است دکتر احمدپور ثبت 13 اختراع داخلي​ به شرح ذیل را نیز در کارنامه خود دارد.

اختراع شماره 47920 با عنوان "ايجاد پوشش مقاوم در برابر خراش بر روي رنگ خودرو با استفاده از فناوري نانو"،

اختراع شماره 47921 با عنوان "توليد پوشش هاي خودتميزکننده ضد تر شونده و ضد مه بر روي شيشه"،

اختراع شماره 53317 با عنوان "توليد جاذب صنعتي جديد جهت حذف جمعي گازهاي سمي صنعتي"،

اختراع شماره 56785 با عنوان "حسگر آشکارساز گاز متان"،

اختراع شماره 71577 با عنوان "ساخت سولفات کلسيم به شکل گرانول به عنوان پيوند استخواني براي استفاده در ضايعات استخواني"،

اختراع شماره 53343 با عنوان "فرآيند حذف يون جيوه از محلول آبي با استفاده از کربن فعال توليد شده از مواد زائد کشاورزي"،

اختراع شماره 56324 با عنوان "حذف موثر جيوه از محلول آبي با استفاده از کربن هاي فعال توليد شده از پوست سخت گردو"،

اختراع شماره 68515 با عنوان " فرآيند توليد آلکيل بنزن خطي با استفاده از کاتاليزور جامد هتروپلي اسيد نوع پرايسلر به صورت نهش يافته بر پايه ي سيليکا"،

اختراع شماره 68630 با عنوان "طراحي سيستم ترکيبي جاذب ها جهت حذف موثر يون هاي کبالت، استرانسيوم، کادميوم و جيوه به دو روش حذف همزمان و تک مولفه اي"،

اختراع شماره 74194 با عنوان "جاذب ترکيبي پوست سبز پسته و نانوذرات جهت حذف موثر کادميوم"،

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار