انتصاب دكتر محمدحسن رستمی به عنوان مدیر مدير گروه آموزشی علوم، قرآن و حديث

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دكتر محمدحسن رستمی  به عنوان مدیر مدير گروه آموزشی علوم، قرآن و حديث

دكتر محمد كافی، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمی دكتر محمدحسن رستمی دانشيار گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث دانشكده الهيات و معارف اسلامی را به سمت مدير گروه آموزشی علوم، قرآن و حديث این دانشکده منصوب کرد.

در این حکم آمده است :

به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده الهيات، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به عنوان  مدير گروه آموزشي علوم، قرآن وحديث اين دانشكده منصوب مي شويد.

ضروري است برنامه مدون گروه را منطبق بر رويكردهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده و بر اساس سند راهبردي دانشگاه تهيه و اجراي آن را با بهره گيري از توان موجود در گروه در اولويت كاري خود قرار دهيد.توفيق شما را از خداوند متعال خواستارم.

لازم به ذکر است :  دكتر محمدحسن رستمی دانشيار گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث دانشكده الهيات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد

ایشان مولف 4 جلد کتاب است و دارای ارائه و چاپ بيش از 25 مقاله در مجلات فارسی و انگلیسی می باشد.

همچنین دکتر رستمی سابقه حضور و ارائه مقاله در حدود 4 کنفرانس داخلی و خارجی را دارد.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار