تکمیلی - اعطای وام ويژه دانشجويان دكتری روزانه

ارسال شده در تاریخ :

مدیریت رفاه و سلامت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد اعلام کرد:   جدول ذیل مقایسه برای دریافت وام ویژه دکتری از 2 منبع متفاوت در سال 96 براي راهنمايي بهتر دريافت كنندگان تسهيلات وام ويژه دكتري و امكان مقايسه شرايط هر يك از تسهيلاتي كه توسط صندوق رفاه از طريق بانك تجارت و يا بانك توسعه تعاون مي توانند دريافت نمايند، می باشد و دانشجویان محترم مقطع دکتری می توانند بر اساس جدول زیر مراحل درخواست وام خود را انجام دهند.

.

جدول مقایسه برای دریافت وام ویژه دکتری از 2 منبع متفاوت در سال 96

روش پرداخت برابر اعلام صندوق رفاه دانشجویان

از طریق

صندوق رفاه دانشجویان

از طریق

بانک توسعه تعاون

مبلغ وام

به ازای هر ماه (به ریال )

5,000,000

7,000,000

مراحل پرداخت

3 دوره 3 ماهه

دوره اول : پاییز ( 15 میلیون ریال )

دوره دوم : زمستان ( 15 میلیون ریال )

دوره سوم : بهار ( 15 میلیون ریال )

2 دوره 6 ماهه

دوره اول : پاییز و زمستان ( 42 میلیون ریال )

دوره دوم : بهار و تابستان ( 42 میلیون ریال )

تعداد ترم های قابل پرداخت

8 ترم مجاز

8 ترم مجاز

وام ضروری ویژه دکتری یک نوبت در دوره تحصیلی (در سنوات مجاز تحصیلی) به مبلغ

30,000,000

(به همه دانشجویان دوره دکتری روزانه تعلق می گیرد و توسط صندوق رفاه پرداخت می گردد)

کارمزد

4 درصد

4 درصد

نحوه تکمیل مدارک

مراجعه به اداره رفاه دانشجویان و تکمیل مدارک لازم جهت تشکیل پرونده رفاهی

مراجعه به بانک توسعه تعاون انتخاب شده به همراه مدارک و ضامن

زمان شروع اقساط

(پس از تاریخ فارغ التحصیلی)

9 ماه برای دانشجویان خواهر و

دانشجویان غیر مشمول

2 سال

2 سال و 9 ماه برای

دانشجویان مشمول سربازی

جمع کل مبلغ وام در 4 سال

(به ریال )

180,000,000

336,000,000

تعداد اقساط به ماه

60

60

تعداد ضامن معتبر

تا 150,000,000ریال یک نفر بیش از 150 میلیون ریال دو نفر

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار