اطلاعيه اسكان تابستانی دانشجویان در خوابگاه های دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به اطلاع دانشجویان محترم دانشگاه فردوسی مشهد متقاضی اسکان تابستانی در خوابگاه های دانشگاه می رساند جهت واریز اجاره بها پس از تأیید درخواست خوابگاه توسط دانشکده مربوطه به شرح زیر برای تأیید اسکان به اداره رفاه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه نمایند و باتوجه به اینکه خوابگاه حداقل یک ماهه تحویل می گردد کسانی که متقاضی ماه دوم تابستان می باشند می بایستی اتاق را تخلیه و تحویل نمایند و در بازه زمانی مورد نیاز برای اسکان مراجعه نمایند.

خواهران از تاریخ  9 تیر  لغایت 10 تیر ماه 96

برادران از تاریخ 11 تیر  لغایت  12 تیر ماه 96

اداره رفاه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار