معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد شرایط سنوات تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد را اعلام کرد

ارسال شده در تاریخ :
معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد شرایط سنوات تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد را اعلام کرد

دكتر محمد رضا هاشمي معاون آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد شرايط سنوات تحصيلي دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي اين دانشگاه را اعلام كرد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد دكتر هاشمي معاون آموزشي دانشگاه در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا- منطقه خراسان، در خصوص شرايط سنوات تحصيلي دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه فردوسي مشهد ، اظهار كرد: دانشجويان ورودي 90 و ما قبل مقطع كارشناسي در نوبت روزانه پس از 12 ترم و در نوبت دوم (شبانه) بعد از 14 ترم، سنوات تحصيلي مي گيرند. اما شرايط سنوات تحصيلي دانشجويان ورودي 91 و 92 به گونه اي است كه از نيمسال 11 به بعد در صورت موافقت نظام وظيفه و كميسيون با پرداخت شهريه مي توانند تحصيل نمايند. دانشجويان ورودي 93 وپس از آن نيز از نيمسال 9 به بعد در صورت موافقت كميسيون با پرداخت شهريه مي توانند تحصيل كنند.

وي افزود: در مقطع كارشناسي ارشد تمديد سنوات تحصيلي دانشجويان در نيمسال پنجم بدون پرداخت شهريه و از ترم 6 به بعد در صورت موافقت كميسيون با پرداخت شهريه است.

معاون آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد تصريح كرد: دانشجويان ورودي سال 89 تا 94 مقطع دكتري تا 9 ترم مجاز به تحصيل هستند و در ترم 10 با مجوز دانشكده و از ترم 11 در صورت موافقت كميسيون با پرداخت شهريه مي توانند به تحصيل خود ادامه دهند. تحصيل دانشجويان ورودي 95 مقطع دكتري نيز در ترم 9 با مجوز دانشكده و از ترم 10 با موافقت كميسيون و با پرداخت شهريه امكان پذير خواهد بود.

دكتر هاشمي در خصوص شرايط ترم تابستاني براي دانشجويان در تمام مقاطع تحصيلي اين دانشگاه، گفت: برگزاري ترم تابستاني در صورت درخواست دانشكده و موافقت دانشگاه با پرداخت شهريه براي تمام مقاطع امكان پذير خواهد بود.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار