دومين مجمع عمومی اتحاديه انجمن های علمی دانشجويی مهندسی مکانیک در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه دومين مجمع عمومي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي مكانيك 12 لغايت 14 تير ماه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

شایان ذکر است نخستین مجمع عمومی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مکانیک اول تا سوم اردیبهشت ماه سال جاری در دانشگاه شهر کرد برگزار شد.

لازم به ذكر است به نمايندگي از هر انجمن علمي دانشجويي مهندسي مكانيك دانشگاه ها، دبير يا يكي از اعضاي شوراي مركزي انجمن مذكور مي توانند با ارائه معرفي نامه از سوي معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه خود در مجمع حضور يابند.همچنين ارسال معرفي نامه تا حداكثر سه روز قبل از برگزاري مجمع به اداره كل فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم تحقيقات و فناوري الزامي مي باشد.

شماره تماس جهت هماهنگي حضور در مجمع:

شادروان دبير اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي مكانيك:

09368068442

امير حجتي دبير انجمن علمي دانشجويي مهندسي مكانيك دانشگاه فردوسي مشهد:

09159877446

خبرنگار:مهین شهابی

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار