کارگاه آموزشی ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان دوره دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

malekiyat

کارگاه  آشنایی با مالکیت فکری (ثبت اختراع)

مدرس کارگاه : دکتر محمد رضا نصیری

عضو هیات علمی گروه اموزشی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

زمان: سه شنبه 20 تیر ماه 1396 ساعت 10 الی 12

مکان : مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

malekiyat.stu

کارگاه  آشنایی با مالکیت فکری (ثبت اختراع) . ویژه دانشجویان دوره دکتری

مدرس کارگاه : دکتر محمد رضا نصیری

عضو هیات علمی گروه اموزشی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

زمان: چهارشنبه 21 تیر ماه 1396 ساعت 10 الی 12

مکان : مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار