انتصاب دكتر مهران زنده بودی به عنوان مدير گروه آموزشی زبان و ادبيات فرانسه

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دكتر مهران زنده بودی به عنوان مدير گروه آموزشی زبان و ادبيات  فرانسه

دكتر محمد كافی، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمی دكتر مهران زنده بودی، استاديار گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه دانشكده ادبيات و علوم انسانی را به مدت دو سال، به سمت مدير گروه آموزشی زبان و ادبيات فرانسه این دانشکده منصوب كرد.

در این حکم آمده است:

بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده ادبيات و علوم انساني، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به عنوان مدير گروه آموزشي زبان و ادبيات فرانسه اين دانشكده منصوب مي شويد.

ضروري است برنامه مدون گروه را منطبق بر رويكردهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده و بر اساس سند راهبردي دانشگاه تهيه و اجراي آن را با بهره گيري از توان موجود در گروه در اولويت كاري خود قرار دهيد. توفيق شما را از خداوند متعال خواستارم.

دكتر مهران زنده بودی، استاديار گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه دانشكده ادبيات و علوم انسانی و دارای دكتراي ترجمه شناسي از دانشگاه پاريس است که مولف هشت عنوان كتاب و مترجم ده عنوان كتاب در حوزه ادبيات از جمله بيگانه اثر آلبر كامو ، ارائه و چاپ چندين مقاله علمي پژوهشي ISI در مجلات داخلی و خارجی همچنین راهنمايي و مشاوره بیش از 29 عنوان پايان نامه كارشناسی ارشد می باشد.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار