مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد؛ تلاشی برای کاربردی کردن تحقیقات و تحقق دانشگاه نسل سوم

ارسال شده در تاریخ :
مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد؛ تلاشی برای کاربردی کردن تحقیقات و تحقق دانشگاه نسل سوم

ایده مرکز رشد سال 1959 میلادی در نیویورک متولد شد. وقتی 'ژوزف مانسکو' تاجر آمریکایی و مالک ساختمانی 10 هزار مترمربعی در این شهر متوجه شد هیچکس توان پرداخت اجاره بهای ساختمانش را ندارد و تصمیم گرفت این ساختمان بزرگ را به جای یک مستاجر به 30 صنعتگر واگذار کند.

ساختمان مانسکو که هم اکنون به نام 'مرکز صنعتی باتاویا' شناخته می شود هنوز هم فعال است و حدود هزار نفر در آن کار می کنند. روش واگذاری این ساختمان به مدلی برای مراکز رشد فناوری در سراسر جهان تبدیل شده است.

در ایران نیز ادبیات مراکز رشد بیشتر با ظهور پارکهای علم و فناوری عجین شده اما با تلاش برای رسیدن به نسل سوم دانشگاهها که 'دانشگاههای کارآفرین' محسوب می شوند این ادبیات به دانشگاهها نیز رسوخ کرد و تاسیس مراکز رشد واحدهای فناور در دانشگاههای کشور ناشی از همین تاثیر و تاثر است.

رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی . ایرنا خراسان رضوی در این مورد اظهار داشت : مرکز رشد یا انکوباتور از مصدر'to incubate' بر مفهوم رشد کردن و تکوین یافتن دلالت دارد.

سیدحسین موسوی افزود: در ادبیات کار آفرینی مراکز رشد در زمره زیرساختهای فنی قرار می گیرند و چارچوبهایی هستند که برای پرورش یا ایجاد کسب و کارهای کوچک تاسیس می شوند.

وی ادامه داد: مراکز رشد فضاهای اداری، فنی و آزمایشگاهی همراه با خدمات حمایتی با حداقل هزینه را برای شرکتهای نوپا فراهم و شبکه سازی و برخی خدمات جانبی در زمینه های فنی، مدیریتی، حقوقی را تامین می کنند. مدت استقرار موسسات در این مرکز معمولا بین سه تا پنج سال است.

رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه فردوسی مشهد گفت: مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی با در اختیار داشتن چهار ساختمان به مساحت هزار و 609 مترمربع در حال بهره برداری و هزار مترمربع در حال آماه سازی از سال 1386 با اخذ مجوز مرکز رشد از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی انعقاد تفاهمنامه هایی با پارک علم و فناوری خراسان رضوی شروع به فعالیت کرد.

وی افزود: این مرکز با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط کارآفرینان در قالب واحدهای نوپای صاحب ایده در زمینه های مختلف که منتهی به فناوری دانش بنیان گردد پشتیبانی می کند.

در تارنمای الکترونیکی مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه فردوسی مشهد اهداف کلی این مرکز 'افزایش کارایی و اثربخشی تحقیقات کاربردی در دانشگاه فردوسی مشهد، افزایش سهم واحدهای فناور دانشگاه در ایجاد ارزش افزوده و فعالیتهای اقتصادی، توسعه و تعمیق ارتباط واحدهای صنعتی و اجرایی با دانشگاه فردوسی و ارتقا توان رقابتی و پاسخگویی دانشگاه بر اساس تقاضا محوری' عنوان شده است.

همچنین در این تارنما برنامه ریزی جهت ایجاد مراکز رشد تخصصی متناسب با مزیتهای نسبی منطقه و تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه فردوسی مشهد از طریق فعالیتهای دانش محور و فناورانه عنوان شده است.

رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه فردوسی مشهد گفت: اخذ مجوز و راه اندازی مرکز رشد علوم انسانی در دانشگاه فردوسی متناسب با ظرفیتهای دانشگاه و استان در این حوزه و با عنایت به نیازهای منطقه ای صورت گرفته است.

موسوی افزود: این مرکز در زمینه فناوریهای نرم و با محوریت فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و متمرکز بر ذهن کار خود را دنبال می کند.

تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه فردوسی مشهد از طریق فعالیتهای دانش محور و فناورانه از اهداف دیگر راه اندازی مرکز رشد عنوان شده است. هر چند که رئیس این مرکز گفت: هم اینک با هدف تقویت واحدهای فناور و شرکتهای دانش بنیان، دانشگاه فردوسی برنامه ای برای کسب درآمد از این شرکت ها تدوین نکرده است.

وی افزود: حتی این واحدها در پرداخت هزینه مربوط به دریافت خدمات خود از جمله خدمات اسکان، مشاوره، اینترنت و اتوماسیون اداری و سایر خدمات از یارانه دانشگاه در قالب تخفیف استفاده می کنند. بدیهی است دانشگاه با تدوین راهکارها و تعریف دستورالعملهای مربوطه از جمله اخذ هزینه های بالاسری می تواند برخی از منابع مورد نیاز خود را از این مجموعه تأمین کند.

رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: هم اینک 119 واحد فناور و شرکت فعال در مرکز رشد این دانشگاه فعالیت دارند. از این تعداد 85 واحد فناور و شرکت فعال در مرکز رشد واحدهای فناور و 34 واحد فناور در مرکز رشد علوم انسانی دانشگاه فردوسی حضور دارند.

وی گفت:به منظور بهره برداری از تعداد زیاد دانش آموختگان در رشته های علوم انسانی، پاسخگویی به تقاضای فزاینده موجود و ظرفیتهای کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه در رشته های مورد نظر و همچنین در راستای تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه فردوسی در جهت تولید و توسعه فناوریهای نرم یکی از شروط پذیرش در این مرکز حضور دانش آموختگان، دانشجویان یا اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد(51 درصد سهام و اعضا) است.

موسوی افزود: طبق آمار موجود در مرکز رشد علوم انسانی از 30 واحد فناور مستقر در سال 1395 تعداد 11 واحد فناور توسط اعضای هیات علمی تشکیل شده و 21 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی به عنوان اعضای گروه کاری در این 30 واحد فناور مشغول فعالیت بوده اند.

وی در پایان این گفتگو اعلام نمود: در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد 23 شرکت دانش بنیان فعالیت می کنند که در گروه موسس و اعضای تیم کاری آنها از همکاری استادان دانشگاه بهره می برند.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار