نشست اعضای کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی با روسای شبکه جامع دانشگاه های استان

ارسال شده در تاریخ :
نشست اعضای کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی با روسای شبکه جامع دانشگاه های استان

این نشست در روز چهارشنبه 14 تیرماه 1396 با حضور دکتر زاهدی و جمعی از اعضاء کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی همچنین روسای شبکه جامع دانشگاه های استان در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در ابتدای جلسه به معرفی جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد و موفقیت های آن در عرصه های مختلف علمی و خصوصا دیپلماسی علمی اشاره نمود. دکتر کافی در سخنان خود تاکید کرد که دانشجو مشتری ما نیست بلکه سرمایه های دانشگاه ها و کشور به شمار می آیند. پس از آن روسای دانشگاه های استان هر یک به بیان  مسائل آموزشی و پژوهشی دانشگاه  خود پرداختند.

در ادامه و پس از سخنان روسای دانشگاه های استان، دکتر زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به سوالات و مسائل مطروحه پاسخ داد. از جمله مسائل مطرح در این نشست تاکید بر مهارتی شدن آموزش در دانشگاه ها و نگاه به کیفیت در کنار کمیت آموزش، توجه بر آموزش های اخلاقی و اسلامی در دانشگاه ها مطرح گردید.

لازم به ذکر است قبل از این نشست ، جلسه و گفتگوی دکتر زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اعضای مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

800231

800232

800235

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار