برگزاری آزمون سراسری سال 1396 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری آزمون سراسری سال 1396 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در دانشگاه فردوسی مشهد

آزمون سراسری سال 1396 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در روزهای پنج شنبه و جمعه مورخ 15 و 16 تیرماه 1396 در 5 گروه آزمایشی شامل علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی و گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

آزمون سراسری در صبح روز پنج شنبه 15 تیرماه ویژه داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی بود و عصر همان روز داوطلبان گروه آزمایشی هنر در این آزمون شرکت کردند.

صبح روز جمعه 16 تیر ماه نیز داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی و عصر روز جمعه نیز داوطلبان گروه آزمایشی زبان های  خارجی در آزمون سراسری شرکت کردند.

لازم به ذکر است در آزمون سراسری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور سال 1396، تعداد 929 هزار و 791 نفر شرکت نموده اند که 548 هزار و 220 نفر زن و مابقی را مرد تشکیل می دهند( حدود 59 درصد زن و 41درصد مرد) . قابل توجه است که در آزمون امسال 62:5 درصد داوطلبان را گروه آزمایشی علوم تجربی تشکیل می دهند.

800241

800240

800242

800243

800244

800245

.

عکس های بیشتر در کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد درج شده است

نشانی  تلگرام کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار