نشست هیأت مدیرۀ مجمع صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

ارسال شده در تاریخ :
نشست هیأت مدیرۀ مجمع صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

هیأت مدیرۀ مجمع صنفی اعضای هیأت علمی با حضور دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر زاهدی و برخی از اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد جلسه ای در خصوص مسائل صنفی اعضای هیأت علمی شاغل و بازنشسته برگزار گردید. در ابتدای این جلسه که در روز روز چهارشنبه 14 تیرماه 1396 تشکیل شد دکتر کافی ضمن خیرمقدم به اعضای کمسیون به جایگاه مجمع صنفی و نقش و فعالیت های آن در دانشگاه فردوسی مشهد اشاره نمودند.

سپس دکتر جواد قریش الحسینی رئیس هیأت مدیرۀ مجمع ضمن تشکر از تشکیل این جلسه، در خصوص جایگاه و شأن اعضای هیأت علمی در گذشته و حال و مسأله حقوق اعضای هیأت علمی و بویژه بازنشستگان قبل از سال 1384 مسائل و دغدغه های اعضای هیأت علمی را مطرح نمود. دکتر تقی ابراهیمی سالاری، نائب رئیس هیأت مدیرۀ مجمع در خصوص وضعیت فعالیت های پژوهشی و ساختار نامناسب تخصیص بودجه در کشور، میزان مشارکت پایین اعضای هیأت علمی و نخبگان دانشگاهی در تصمیم گیریهای وزارتی، سهم وزارت عتف در تولید ناخالص ملی کشور و عدم دریافت بودجه از تولید ناخالص ملی از سوی دانشگاهها، عدم تناسب کافی بین نیازهای صنعت و جامعه و تحقیق و پژوهش های دانشگاهی، مطالبی را مطرح نمود.

دکتر محمد طبسی زاده دبیر مجمع نیز دربارۀ وضعیت معیشتی اعضای هیأت علمی گزارشی ارائه نموده و طی آن به حقوق دریافتی اعضای هیأت علمی در چند دهه گذشته و مقایسه آن با نرخ تورم و حقوق اساتید کشورهای همسایه و همچنین مقایسه میان دریافتی اعضای هیأت علمی در دو وزارت علوم و وزارت بهداشت و اختلاف زیادی که بین این دو وجود دارد، اشاره کرد.

در ادامه جلسه دکتر زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تأیید برخی مسائل مطرح شده به سوالات سایر اعضا پاسخ داد و مسائل مربوط به حقوق اعضاء هیات علمی را قابل طرح دانسته و موضوع دریافتی بازنشستگان قبل از سال 1384 را جزو مسائل در حال پیگیری عنوان کرد.

800272

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار