نشست معاونين و مديران فرهنگی- ادواری دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
نشست معاونين و مديران فرهنگی- ادواری دانشگاه فردوسی مشهد

سومين نشست هم انديشي معاونين ادواری دانشجويی فرهنگي و مديران فرهنگي دانشگاه فردوسی مشهد روز چهارشنبه 21ز تیر نماه 1396 در محل دفتر معاونت فرهنگي- اجتماعي و دانشجويي دانشگاه برگزار شد. موضوع دستور اين جلسه بررسي راهكارهاي اجرايي شدن فريضه امر به معروف ونهي از منكر در دانشگاه بود.

در اين جلسه بر لزوم تعريف و شفاف سازي اين فريضه در چهار  حوزه معرفتي، اجتماعي، فردي و سازماني و استفاده از ظرفيت اعضاي هيئت علمي دانشگاه جهت تأثير هرچه بيشتر بر جامعه دانشگاهي تأكيد شد.

800274

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار