اهدای بخشی از اسناد و مدارک قدیمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی به مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
اهدای بخشی از اسناد و مدارک قدیمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی به مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد

اعضای شوراي دانشکده الهیات و معارف اسلامی روز چهارشنبه، 4 مردادماه، از باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه فردوسی مشهد ديدن کردند و بخشی از اسناد و مدارک قدیمی و ارزشمند این دانشکده را به مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه اهدا کردند.

دکتر رئیسیان، رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی در این بازدید با اشاره به آمادگی این دانشکده برای بازیابی تاریخ دانشگاه گفت: تمرکز اسناد و مدارک دانشگاه در یک مکان مشخص که قابلیت بازدید برای مهمانان خارجی و داخلی را داشته باشد، بسیار مهم و ضروری است.

وی با اشاره به ایجاد کانون دانش آموختگان دانشکده الهیات خاطرنشان کرد: این کانون می تواند کانالی برای ارتباطات و دریافت عکس ها و مدارك قدیمی دانشگاه از دانش آموختگان باشد.

رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی همچنین به انتقال ساختمان دانشکده الهیات اشاره و ابراز امیدواری کرد: مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه كمك و همكاري لازم را برای حفظ هویت تاریخی دانشکده انجام دهد.

دکتر ساکت، رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه نیز با تشکر از همکاری دانشکده الهیات برای در اختیار گذاشتن بخشی از اسناد و مدارک این دانشکده، اظهار کرد: تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد مانند جامی است که شکسته شده و هر قطعه آن در نقطه ای افتاده است که باید برای بازسازی آن كوشش کرد.

در ادامه دکتر فخلعی، مدیر گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق با اشاره به فیلم مصاحبه با استادان دانشگاه در سالهای پیشین پیشنهاد داد برای تکمیل اسناد هریک از استادان با آنان ارتباط برقرار شود تا با نگاه حداکثری و جامع بتوان این پروژه را به بهترین شکل تکمیل کرد.

دکتر همتی، رئیس گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی نیز در خصوص جمع آوری اسناد و مدارک از استادان بنام دانشکده الهیات و معارف اسلامی که به دانشگاه دیگری منتقل شده اند، پیشنهاداتی را ارائه داد.

دکتر مسعودی، مدیر گروه فلسفه نیز وابسته نبودن به بودجه های دانشگاه و تامین هزینه های باشگاه را از محلي غیر از دانشگاه مطرح کرد و ادامه داد: باید با نگاهی آینده نگر مدارک و اسناد امروز دانشگاه را بايگاني كرد تا آیندگان بتوانند از آن استفاده کنند.

درخواست برای جمع آوری مدارک استاد واعظ زاده و شناساندن بيشتر و بهتر آن استاد بزرگ از جمله پیشنهادات دکتر رستمی، مدیر گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات بود.

دکتر معتمدی، معاون آموزشی دانشکده نیز از مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه به عنوان ملجأ و پناهگایی برای حفظ تاریخ دانشگاه نام برد و اضافه کرد: با توجه به ایجاد اتوماسیون اداری دانشگاه و اینکه تمام نامه های اداری دانشگاه به صورت الکترونیکی ارسال می شود، بهتر است ساز و کاری برای ذخیره نامه ها و اسناد مهم الکترونیکی دانشگاه در مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه اندیشیده شود.

در پایان این بازدید بخشی از اسناد مهم و ارزشمند دانشکده، عکس های قدیمی و حدود 60 عدد فیلم ویدئویی VHS دانشکده الهیات و معارف اسلامی به مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه اهدا شد.

800344

800345

 

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار