اطلاعيه برگزاری مجلس ترحيم دكتر ارقامی در نمازخانه دانشكده علوم رياضی

ارسال شده در تاریخ :
اطلاعيه برگزاری مجلس ترحيم  دكتر ارقامی در نمازخانه دانشكده علوم رياضی
809

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار