ابقای مدير گروه آموزشی زبان روسی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
ابقای مدير گروه آموزشی زبان روسی دانشگاه فردوسی مشهد

در حکمی که از سوی دكتر كافي، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد صادر شد، دكتر حسينعلي مصطفوي گرو، استاديار گروه آموزشی زبان روسی دانشگاه فردوسی مشهد با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت مدير گروه آموزشی زبان روسی دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.

در این حکم آمده است :

بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده ادبيات و علوم انساني به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال در سمت مدير گروه زبان روسي آن دانشكده ابقا مي شويد. توفيق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.

دكتر حسينعلي مصطفوي گرو، استاديار گروه آموزشی زبان روسی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که در کارنامه علمی خود پنج عنوان کتاب تالیف و ترجمه و بیش از بیست عنوان مقاله چاپ شده در مجلات علمی داخل و خارج و حضور در بیش از سه کنفرانس داخلی و خارجی همراه با ارائه مقاله دارد.

.

.

 

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار