عضویت مدیر مرکز بهداشتی و درمانی دانشگاه فردوسی مشهد در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذای استان

ارسال شده در تاریخ :
عضویت مدیر مرکز بهداشتی و درمانی  دانشگاه فردوسی مشهد در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذای استان

پيرو تشكيل كارگروه تخصصي سلامت و امنيت غذايي در مركز بهداشت استان با هدف توانمندسازي مردم براي خودمراقبتي و برگزاري كارگاه هاي آموزشي ، دكتر فروزان پاسالار مدیر مرکز بهداشتی و درمانی دانشگاه فردوسی مشهد، به پیشنهاد دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و با حکم دکتر مصطفی مهرابی بهار رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان نماينده دانشگاه فردوسی مشهد در این کارگروه منصوب گردید.

گفتنی است خانم دکتر فروزان پاسالار از سال 1385 مدیر مرکز بهداشتی و درمانی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار