ابقای معاون پژوهش و فناوری دانشكده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
ابقای معاون پژوهش و فناوری دانشكده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر محمدطاهر احمدي شادمهري دانشیار گروه آموزشی علوم اقتصادی دانشگاه بر اساس حکمی که از سوی دكتر كافي، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد صادر شد، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت در سمت معاون پژوهش و فناوري دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.

در این حکم آمده است :

براساس پيشنهاد رئيس محترم دانشكده علوم اداري و اقتصادي، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال در سمت معاون پژوهش و فناوري اين دانشكده ابقاء مي شويد. توفيق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.

دكتر  محمد طاهر احمدی شادمهری دانشیار گروه آموزشی علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که در کارنامه علمی خود استاد راهنمای بیش از 25 پایان نامه و بیش از 30 عنوان مقاله چاپ شده در مجلات علمی داخل و خارج و حضور در بیش از 20 کنفرانس داخلی و خارجی همراه با ارائه مقاله دارد.

مدیریت گروه آموزشی علوم اقتصادی دانشگاه در سالهای 88 الی 90 و 93 الی 94 از سوابق اجرائی دكتر محمدطاهر احمدي شادمهری می باشد.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار