انتصاب دكتر سيد محمدجواد رزمی به عنوان مدير گروه پژوهشی اقتصاد اسلامی پژوهشكده مطالعات اسلامی در علوم انسانی

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دكتر سيد محمدجواد رزمی به عنوان مدير گروه پژوهشی اقتصاد اسلامی پژوهشكده مطالعات اسلامی در علوم انسانی

دكتر محمد كافی، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمی دكتر سيد محمدجواد رزمي دانشيار دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه را به سمت مدير گروه پژوهشي اقتصاد اسلامي پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است :

بنا به پيشنهاد رئيس محترم پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به عنوان مدير گروه پژوهشي اقتصاد اسلامي اين پژوهشكده منصوب مي شويد.

ضروري است برنامه مدون گروه را منطبق بر رويكردهاي پژوهشي پژوهشكده و بر اساس سند راهبردي دانشگاه تهيه و اجراي آن را با بهره گيري از توان موجود در گروه در اولويت كاري خود قرار دهيد. توفيق شما را از خداوند متعال خواستارم.

لازم به ذکر است :  دكتر سيد محمدجواد رزمي دانشيار گروه آموزشی علوم اقتصادي دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که استاد راهنمای بیش از 32 پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد و دارای ارائه و چاپ بيش از 33 عنوان مقاله در مجلات فارسی و انگلیسی می باشد و سابقه حضور و ارائه مقاله در حدود 16 کنفرانس داخلی و خارجی را دارد.

معاون آموزشی دانشکده علوم اداری و اقتصاد در سالهای 84 الی 89 و 90 الی 93 و مدیریت گروه پژوهشي اقتصاد اسلامي در سالهای 86 الی 93 از سوابق اجرایی دكتر سيد محمدجواد رزمي می باشد.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار