ابقای مدير گروه پژوهشی تعليم و تربيت اسلامی پژوهشكده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
ابقای  مدير گروه پژوهشی تعليم و تربيت اسلامی پژوهشكده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه  فردوسی مشهد

دكتر محمود سعيد رضواني دانشیار گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه بر اساس حکمی که از سوی دكتر كافي، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد صادر شد، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت در سمت مدير گروه پژوهشی تعليم و تربيت اسلامی پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.

در این حکم آمده است :

بنا به پيشنهاد رئيس محترم پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال در سمت مدير گروه پژوهشي تعليم و تربيت اسلامي آن پژوهشكده ابقا مي شويد. توفيق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.

دكتر محمود سعيد رضواني دانشیار گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد که در کارنامه علمی خود تالیف 3 عنون کتاب و استاد راهنمای بیش از 46 پایان نامه و بیش از 37 عنوان مقاله چاپ شده در مجلات علمی داخل و خارج و حضور یا ارائه مقاله در بیش از 48 کنفرانس داخلی و خارجی دارد.

معاونت پژوهش و فناوری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در سالهای 84 الی 86 و ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در سالهای 85 الی 88 و مدير گروه پژوهشی تعليم و تربيت اسلامی پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني دانشگاه فردوسی مشهد در حال حاضر از سوابق اجرائی دكتر محمود سعيد رضواني می باشد.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار