نشست معاونان و مديران دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 كشور در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود

ارسال شده در تاریخ :
نشست معاونان و مديران دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 كشور  در  دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود

در این نشست كه با حضور معاونان فرهنگي و دانشجويي و نيز مديران حوزه هاي فرهنگي- اجتماعي، تربيت بدني، مشاوره، دانشجويي و انضباطي دانشگاه هاي منطقه 9 كشور برگزار مي شود كميسيون هاي تخصصي مختلفي در حوزه هاي مشاوره و بهداشت، خدمات دانشجويي، تربيت بدني، فرهنگي و اجتماعي، فعاليت هاي داوطلبانه فرهنگي و اجتماعي پيش بيني شده است.

برگزاري كارگاه آموزشي با موضوع فعاليت هاي داوطلبانه دانشگاهيان، معرفي دفتر مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد و نيز معرفي ساختار و برنامه هاي دفتر آموزش هاي شهروندي و مهارت هاي اجتماع محور دانشگاه از ديگر بخش هاي اين نشست مي باشد.

 

گفتني است دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي منطقه 9 كشور شامل دانشگاه هاي استان هاي خراسان رضوي، شمالي، جنوبي و سمنان مي باشد.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار