ارائه برنامه های آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد به دانشگاه اصفهان

ارسال شده در تاریخ :
ارائه برنامه های آموزش زبان فارسی  دانشگاه فردوسی مشهد به دانشگاه اصفهان

در چهارچوب گسترش همکاری های مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه اصفهان، قرارداد همکاری علمی و آموزشی میان این مرکز و دانشگاه اصفهان، به امضای دکتر احسان قبول رئیس مرکز فردوسی دانشگاه و دکتر طیبی مشاور رئیس دانشگاه اصفهان و مدیر همکاری های علمی بین المللی آن دانشگاه رسید.

بر اساس این قرارداد علمی- آموزشی که در روز دوشنبه 16 مرداد ماه به امضای طرفین رسید، بر اساس نیازها و مقتضیات دانشگاه اصفهان، مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد برنامه های آموزش زبان فارسی را به دانشگاه ارائه خواهد کرد و نظارت بر اجرای صحیح این برنامه ها را نیز انجام خواهد داد .

برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت زبان فارسی برای فراگیران این زبان به صورت متقابل، فراهم کردن شرایط پذیرش استادان معرفی شده، برگزاری دوره های پسا دکتری و اعزام استادان متخصص آموزش زبان فارسی، انجام طرح های مشترک پژوهشی و برگزاری دوره های مشترک دانش افزایی از دیگر بندهای این قرارداد علمی و آموزشی بود که طرفین در مورد این موارد به تفاهم رسیدند. یادآور می شود مدت این قرارداد 2 سال می باشد که با موافقت طرفین قرارداد تمدید می شود.

در ادامه دکتر طیبی، مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه اصفهان از امکانات و فضای آموزشی مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کرد و امکانات و فضای مرکز فردوسی را بسیار مطلوب ارزیابی کرد.

لازم به ذکر است پس از بازدید مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه اصفهان، کتاب های آموزش نوین فارسی و سردیس دانشگاه فردوسی مشهد توسط دکتر قبول به ایشان  اهدا شد.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار