اطلاعیه دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص تابلوی نصب شده در میدان آزادی

ارسال شده در تاریخ :
اطلاعیه دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص تابلوی نصب شده در میدان آزادی

از آنجایی که پردیس دانشگاه فضایی مشترک برای استفاده دو دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی مشهد بوده و می‏باشد و در سال‏های اخیر توسعه و تکمیل فضاهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و انتقال آن به پردیس دانشگاه مستوجب لزوم اطلاع رسانی به شهروندان و مراجعین دانشگاهی است، استفاده از یک تابلوی مشترک که نام مکان (پردیس دانشگاه) و آرم دو دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی مشهد بر روی آن درج گردیده است، معرف هویت دو دانشگاه می باشد. چنین رویکردی حاکی از عمق تفاهم و تعامل میان دو دانشگاه دیرینه سال مشهد است.

روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار