برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت اطلاعات و منابع الکترونیکی

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت اطلاعات و منابع الکترونیکی

کارگاه آموزشی " مدیریت اطلاعات و منابع الکترونیکی" به مدت 16 ساعت از تاریخ 15 الی 19 مرداد ماه در چهار روز برگزار گردید. مدرسان کارگاه خانم دکتر پریرخ استاد علم اطلاعات و دانش شناسی و خانم دکتر شعله ارسطو پور عضو هیات علمی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی و خانم دکتر زهره عباسی رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی بودند. مباحث مطرح شده در این کارگاه عبارت بود از :

پایگاههای اطلاعاتی و مباحث مرتبط با آن از جمله ساختار و نحوه جستجو ونیز نکات قابل استفاده برای اعضای هیات علمی در این خصوص

مدیریت استناد و نرم افزارهای مدیریت منابع با محوریت نرم افزار اندنوت

سواد اطلاعات و اهمیت و نقش آن در آموزش و پژوهش و رفتار اطلاع یابی کاربران با سواد اطلاعاتی

آشنایی با مفاهیم و ابزارهای علم سنجی

800430

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار