قابل توجه دانشگاهیان محترم (اطلاعیه مهم)

ارسال شده در تاریخ :
قابل توجه دانشگاهیان محترم  (اطلاعیه مهم)

با توجه به تذكر سازمان بازرسي كشور مبني بر غير قانوني بودن انتقال فرزندان كاركنان دانشگاه فردوسي مشهد به اين دانشگاه در بدو قبولي آنان در ساير دانشگاه ها، به اطلاع كليه كاركنان محترم دانشگاه مي رساند از پذيرش تقاضاي انتقال فرزندان آنان به دانشگاه فردوسي مشهد در سال اول پذيرش در ساير دانشگاه ها معذور است.

بررسي تقاضاي نقل و انتقال فرزندان كاركنان محترم  به صورت ميهمان در سال دوم و طبق ضوابط مندرج در سامانه نقل و انتقال وزارت علوم، انجام خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار