دکتر کافی در جلسه مشورتی کانون دانش آموختگان: دانشجویان سرمایه های ما هستند

ارسال شده در تاریخ :
دکتر کافی در جلسه مشورتی کانون دانش آموختگان: دانشجویان سرمایه های ما هستند

جلسه مشورتی کانون دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر باباخانی معاون اداری و مالی و دکتر هاشمی معاون آموزشی دانشگاه و همچنین با حضور دکتر ابراهیمی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی و جمعی از مدیران، اساتید صاحبنظر در این حوزه و سه نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه روز چهارشنبه 25 مرداد 1396 در محل اتاق شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

هدف از این نشست بررسی راه کارهای عملیاتی برای تشکیل کانون دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد بود. دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در ابتدای این جلسه ضمن اشاره به نمونه های موفق داخلی و خارجی بر ضرورت وجود کانون دانش آموختگان تاکید کرد. دکتر کافی در سخنان خود اظهار داشت، دانشجویان سرمایه های ما هستند و پس از فارغ التحصیلی دانشگاه نباید این سرمایه ها را از دست بدهد. وجود ارتباط مستمر با فارغ التحصیلان و تقویت احساس تعلق و هویت سازمانی برای آنان امری بسیار ارزشمند به شمار می آید. وی از اساتید حاضر در جلسه خواست تا با بیان تجربیات و با استفاده از دانش و تخصص خود راهکارهایی را برای تحقق این مهم ارائه نمایند.

دکتر هاشمی معاون آموزشی دانشگاه در این جلسه ضمن بیان فعالیت های انجام گرفته در این راستا از جمله اخذ مجوز تشکیل کانون دانش آموختگان و تایید اساس نامه کانون توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین تحقیقات انجام گرفته در حوزه تشکیلات و سبک اداره این کانون را ارائه نمود. پس از آن اساتید حاضر در جلسه هر یک به جنبه هایی از این موضوع پرداخته و از آن را تاثیرگذار برای دانشگاه و با آینده ای درخشان ارزیابی کردند.

از جمله مباحث این جلسه طرح موضوع ایجاد شبکه علمی میان فارغ التحصیلان و توسعه روابط اجتماعی میان آنان به عنوان یک جامعه توسط دکتر نوغانی استاد گروه علوم اجتماعی، آسیب شناسی و پرهیز از مسائل سیاسی و شتاب در اجرایی نمودن این کانون با برگزاری هرچه سریعتر مجمع توسط دکتر خادمی عضو هیات علمی گروه برق، تدوین استراتژی هایی برای استقبال عمومی و انسجام کانون توسط دکتر فتاحی استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، تاکید بر تعامل با دانش آموختگان فعال در بخش صنعت توسط دکتر وریدی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و همچنین بحث عدم استقال کامل و وابستگی ضمنی این کانون به دانشگاه توسط دکتر ساکت رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه و مباحثی دیگر در این خصوص مطرح گردید.

در انتهای جلسه دکتر کافی ضمن ابراز امیدواری از تشکیل موفق این کانون با همکاری افرادی دغدغه مند و مجرب در میان اعضاء هیات و دانش آموختگان تشکیل یک هیات موسس قوی و با عضویت افرادی خوشنام را از عوامل موفقیت در جذب اعضاء دانست و افزود به زودی اعضاء هیات موسس کانون دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد مشخص خواهد گردید.

800452

800450

800451

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار